Лого дизайн на ВипМет*

ВипМет е нова фирма в областта на металургия и заваряването. Като ново лице е необходимо да се покаже високият професионализъм на специалистите в нея, да се спечели доверието на партньорите й и да се популязира сред клиентите й.

За целта рекламно студио GD styles създаде лого дизайн, който да привлича погледа с ярък контраст от цветове и искрящ символ, емблематични за металургията, но и да го задържа със сериозното си излъчване.

Лого дизайнът показва стабилност, високо качество на услугите и коректност в бизнес отношенията - отлична основа, върху която да се гради заслужено доверие.