Корпоративен уеб сайт на Инвент*

Invent е корпоративен уеб сайт. Създаден е специално, за да представи уникалната система за инвентаризация. Структурата му, дизайнът, текстът – всичко е подчинено на тази цел. С цел да се улесни четенето и възприемането на информацията фонът е бял. Снимките са сведени до минимум. Цветовото съчетание, използвано за менюта и надписи, е всъщност комбинацията на логото. Така се създава естествена връзка и приемственост между двата дизайна. Освен това потребителите започват да свързват точно тази комбинация от цветове само с Invent.